Soome tervise ja heaolu instituut viis läbi küsitluse, mille tulemused näitasid, et umbes 20 protsenti 20–39-aastastest naistest on viimase aasta jooksul kogenud diskrimineerimist tööl või tööd otsides. Meestest oli diskrimineerimist tunda saanud 11 protsenti.

„Nooremate vanuserühmade hulgas on rohkem mitmekesisust, mis võib seada nad nõrgemasse olukorda. Tööandjad näiteks eeldavad, et noored naised jäävad emapuhkusele,“ sõnas professor Anu Castaneda YLE-le.

Uuring keskendus diskrimineerimisele selliste tunnuste alusel nagu vanus, sooline identiteet, nahavärv, puue, välimus, seksuaalne sättumus ja usulised veendumused.

Soomlased on üksildased

Lisaks uuriti ka kaasatust ja üksildust. Enam kui kümnendik vastajatest olid viimasel ajal üksildust tundnud ja see näitaja oli kõrgem noorte täiskasvanute ja üle 75-aastaste inimeste seas. Tulemust laiendades tähendab see, et üksildased on enam kui 500 000 soomlast.

Üksildusetunne on kasvanud just viimastel aastatel, peamiselt koroonapandeemia tõttu. „Samuti on kogukondlik eluviis aja jooksul vaikselt asendunud individualismiga,“ kommenteeris Castaneda.

Uuringust selgus ka, et noored soome mehed tunnevad, et nad pole ühiskonda piisavalt kaasatud, st nad ei kuulu kuskile ja ei ole oma tuleviku suhtes kindlad.

Küsitlus viidi läbi 2022. aasta sügisest 2023. aasta kevadeni ja sellele vastas 28 000 juhuslikult valitud üle 20-aastast inimest Soome eri paigust.