ERIAL-i nõue põhineb sellel, et 11. novembril 2020. avaldasid riigiprokuratuur ja politsei pressiteate, kus anti ülevaade hoiu-laenuühistuga ERIAL seotud inimestele esitatud kahtlustusest. Riigiprokuratuuri ja politsei pressiteate näol ei olnud HLÜ ERIAL-i arvates tegemist avalikkusele info edastamisega.

HLÜ ERIAL ja seotud ettevõtete ning isikute suhtes kahtlustuste kirjeldamisega andsid ERIAL-i hinnangul riigiprokuratuur ja politsei tollel hetkel alusetuid hinnanguid ja tekitati HLÜ ERIAL-i hoiustajate ja potentsiaalsete hoiustajate seas paanika ja usaldamatus.

Riigiprokuratuuri ja politsei pressiteatega esitati HLÜ ERIAL-i kui ka seotud juriidilise isiku suunal alusetuid etteheiteid ja väiteid. Samal ajal pole riigiprokuratuur ega politsei esitanud HLÜ ERIAL-i kui juriidilisele isikule kahtlustust ega süüdistust. Politsei ja prokuratuuri infooperatsiooni ja alusetute väidete tulemusel hakkasid ERIAL-i hoiustajad oma hoiuseid enne tähtaega lõpetama. See omakorda halvas täielikult ERIAL-i majandustegevuse sisuliselt üle öö.

„Loodame, et see vaidlus pälvib avalikkuse tähelepanu ja Eesti vabariigi põhiseaduse § 25 sätestatud õigus „Igaühel on õigus talle ükskõik kelle poolt õigusvastaselt tekitatud moraalse ja materiaalse kahju hüvitamisele“ ei ole mitte lihtsalt deklaratiivne. Meie arvates ei ole õige ega õigusriigis lubatav olukord, kus politsei ja prokuratuur (omades kriminaalmenetlustest avalikkuse teavitamise monopoli) kasutavad oma monopoli isikule kahju tekitamiseks,“ nentis HLÜ ERIAL-i juhatuse liige Erik Margijev.

PPA ei nõustu nõudega

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) pressiesindaja Kaie Roop sõnas, et nad on nõude kätte saanud ja sellega tutvunud. Ta lisas, et oma seisukohad esitab PPA kohtule. Nõudega nad ei nõustu.

Prokuratuuri avalike suhete juht Kairi Küngas ütles, et asja menetlusse võtmise määruses andis kohus prokuratuurile vastamiseks tähtaja. Ta lisas, et vastuse koostamine on pooleli. „Prokuratuuri hinnangul on õige, et vastusega saab esimesena tutvuda asja lahendav kohus, mistõttu ei pea me õigeks enne kohtule vastamist oma sisulisi seisukohti avaldada.“