Rail Baltica ehitushankel osalesid Lätis ka Türgi ettevõtted, kuid kuigi nende pakkumine oli kõige odavam, jäeti see riigi julgeolekuteenistuse soovitusel kõrvale. Ettevõtted pöördusid hankejärelevalveameti poole, kuid ka amet ei muutnud esialgset otsust.

Nüüd on Türgi ettevõtted hankejärelevalveameti kohtusse kaevanud, soovides, et kohus tühistaks ameti otsuse ja peataks kohtumenetluse ajaks ka Rail Baltica ehituslepingu sõlmimise.

Ettevõtteid esindav Ilker Oksuz sõnas, et nii mahukas ja oluline hange peab olema läbipaistev ning selle tulemused ka põhjendatud ja loogilised. „Paraku on Läti Rail Baltica hanke puhul alust kahtlustada, et nii see ei olnud,“ lisas ta.

Samuti ei ole ettevõtted väidetavalt saanud selget vastust, miks julgeolekuteenistus soovitas nad kõrvale jätta. Oksuz toob ka välja, et samal ajal on Rail Baltica hankega Eestis seotud Prantsusmaa ettevõte Eiffage Génie Civil SAS, Poola ettevõte Budimex SA ja Itaalia ettevõte Rizzani de Eccher SpA. „Kas strateegilise taristuobjekti ehitamine praegustes poliitilistes tingimustes on lubatud? Nimelt tegutsevad nii Rizzani de Eccher kui ka Eiffage Génie Civil tänaseni Venemaal,“ lisas ettevõtete esindaja.