Eesti Finantsinspektsioon on kinnitanud Infortari aktsiate esmase avaliku pakkumise prospekti ning ettevõte on esitanud taotluse Nasdaq Tallinn AS-le oma aktsiate noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna börsi Balti põhinimekirjas. Eeldatav Infortari aktsia esimene kauplemispäev on 14. detsembril.

“Avame portfelli ja soovime koos uute investoritega oma edu kasvatada. Meie energeetikale, laevandusele ja kinnisvarale keskendunud investeeringute portfell on mitmekesine ja piiriülene, end kriisides tõestanud ja omab suurt kasvupotentsiaali,“ sõnas Infortari juhatuse liige Ain Hanschmidt.

Infortari tegevjuht Martti Talgre rõhutas veel, et kontserni portfell on hajutatud, bilanss tugev ja laenukoormus tagasihoidlik. „Meie rahavood on kindlad ja lubavad maksta dividendi. Kaasamise mahu määramisel lähtusime ettevõtte vajadustest ja hinnavahemiku kujundamisel selle atraktiivsusest investoritele. Infortari DNA-s on kasvuvõimaluste otsimine ja kasutamine, kasv on tulnud just rahvusvahelisest laienemisest ja investeeringutest, mille maht ulatub viimastel aastatel veerandi miljardi euroni.“

Eesti Finantsinspektsiooni poolt kinnitatud Infortari aktsiate esmase pakkumise prospekti kohaselt saavad füüsilised ja juriidilised isikud Eestis ning kutselised investorid Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides ning Ühendkuningriigis aktsiaid märkida 28. novembrist kella 10-st kuni 7. detsembrini kella 16-ni. Pakkumise käigus emiteeritavate aktsiate arv on vahemikus 1 200 000 kuni 1 980 000 aktsiat. Pakkumise hinnavahemik on 26-32 eurot aktsia kohta. Pakkumise rahaline maht on seega 31,2-63,4 miljonit eurot. Märkimisavaldusi jaepakkumises esitatakse hinnavahemiku kõrgeimal tasemel ehk 32 eurot aktsia kohta.

Arvestades, et enne IPO-t oli Infortaril kokku aktsiaid 19,84 miljonit, siis IPO-eelne ettevõtte turuväärtus oleks sedasi 516-635 miljonit eurot.

Prospektiga saab tutvuda siin.

Investor, kes soovib jaepakkumise raames Infortari aktsiaid märkida, peab pöörduma kontohalduri poole, mis haldab vastava investori Nasdaq CSD SE Eesti filiaali (Nasdaq CSD) väärtpaberikontot ning esitama pakkumisperioodi jooksul märkimiskorralduse aktsiate märkimiseks vastavalt pakkumise tingimustele. Institutsionaalse pakkumise raames peaks investor aktsiate märkimiseks võtma ühendust pakkumise korraldajatega.

Infortari olemasolevad aktsionärid on sõlminud lukustamiskokkulepe, mille kohaselt ei ole aktsiate noteerimisest alates suuraktsionäridel 12 kuu jooksul ja väikeaktsionäridel 6 kuu jooksul lubatud neile kuuluvaid Infortari aktsiaid pakkumise korraldajate nõusolekuta müüa ega muul moel võõrandada.

ASi Infortar aktsiate esmase avaliku pakkumise hinna, tulemuste ning jaotuse avalikustamine toimub 11. detsembril või sellele lähedasel kuupäeval. Infortari aktsiatega kauplemine Nasdaq Tallinna börsi Balti põhinimekirjas algab 14. detsembril või sellele lähedasel kuupäeval.