Euroopa liidu tööeeskirjad on üldjoontes üsna karmid. Need rõhutavad oluliselt individuaalsetele töötingimustele, teabe ja turvalisuse õigusele ning mittediskrimineerivatele seadustele.

Mis puudutab aga Euroopa liidu palkasid, on see mõistagi riigiti väga erinev, sõltudes seadustest, nõudlusest, inflatsioonist ja paljustki muust. Kui Eurostati andmetel oli möödunud aasta keskmine aastapalk Šveitsis 106 839,33 eurot, siis Bulgaarias oli see vaid 12 923,66 eurot.

Milline on olukord aga Eestis?