Sellega soodustatakse eelkõige tööstusinvesteeringute tegemist Eestisse, samuti toob teadus- ja arenduskeskuste loomine kaasa keskmisest kõrgema palgaga töökohad väljaspoole Tallinna ja Harjumaad. Toetuste suurus jääb vahemikku 30 000 kuni 500 000 eurot. Ühtekokku on taotlusvooru maht 4 miljonit eurot.

„Rahvusvaheliste arenduskeskuste tulek Eestisse aitab luua kõrgema kvalifikatsiooniga töötajatele atraktiivseid töökohti ka väljaspool nii-öelda kuldset ringi ehk Tallinna ja Harjumaad. Need töökohad panustavad maksutuluga ka Eesti majandusse ning toetavad teadusmahukate arenduskeskustega liikumist targa majanduse poole,“ sõnas majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo.

Rahvusvahelistel ettevõtetel on võimalik toetust kasutada arendustegevuseks rajatavas või laienevas tugitegevuste- või arenduskeskuses või valminud intellektuaalomandi esmakaitse taotlemisel. Meetmest võivad toetust saada projektid, mis on seotud nutika spetsialiseerumisega ning tegelevad näiteks digilahendustega, tervisetehnoloogiate ja -teenustega, kohalike ressursside väärindamise või nutikate ja kestlike energialahendustega.

Toetus soodustab ka keskmisest kõrgema palgaga töökohtade loomist väljaspoole Harjumaad, kuna taotlejad peaksid värbama vähemalt viis uut töötajat, kelle keskmine brutokuupalk on vähemalt 1,25 korda suurem keskmisest brutokuupalgast maakonnas, kus projekti ellu viiakse. Samuti toetab teadus- ja arendustegevusega seotud töökohade loomist maakondades seal paiknevate ülikoolide ning kutse-ja kõrgkoolide esindused ning tööstuspargid.

Arenduskeskused aitavad tõsta Eesti majanduse rahvusvahelist konkurentsivõimet panustades uue ja senisest kõrgema lisandväärtusega toote, teenuse või tehnoloogia väljaarendamisse, koos sellega täienevad ka kohapealt kaasatud tööjõu oskused ja teadmised, keda arenduskeskused uute funktsioonide täitmiseks koolitavad.

Meetme nõuete kohaselt peab taotlejal olema majandustegevust omava kontserni konsolideeritud käive vähemalt kahes riigis eelmisel majandusaastal minimaalselt kümme miljonit eurot.

Ettevõtete taotlusi toetuste saamiseks hakkab vastu võtma EASi ja KredExi ühendasutus jaanuarist ning neid rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Varasemalt on sarnasest meetmest toetatud nt Stora Enso Tallinna finantsteenuste keskuse ja Finnair Business Services äriteeninduskeskuse arendamist, Stockmann AS-i tugiteenuskeskuse laiendamist ja väljaspool Tallinnat Acino Estonia OÜ tugiteenuskeskuse arendamist Põlvamaal.