„Näeme, et ebakindel majanduslik olukord paneb inimeste rahalised võimalused proovile ning igakuiseks säästmiseks ei jagu alati piisavalt vahendeid. Siiski on poole aasta jooksul stabiilsena püsinud nende inimeste osakaal, kes panevad püsivalt raha kõrvale – nii tänavu veebruaris kui ka oktoobris läbiviidud uuringu põhjal säästab iga kuu sama palju ehk ligikaudu 24% Eestis elavatest inimestest. Säästmisvõimalustest on viimastel kuudel klientide seas hüppeliselt kasvanud hoiuste populaarsus, alates aasta algusest on kasv olnud ligi 100% – kindlasti on siin oma mõju sellel, et Eesti pankade tähtajalistele hoiustele makstavad intressimäärad on euroala kõrgemate hulgas,“ selgitas SEB eraklientide segmendijuht Evelin Koplimäe.

Varasemast rohkem säästavad peamiselt noored. 18–29-aastastest säästis võrreldes möödunud poolaastaga enam 24% vastanutest. Samas veidi rohkem kui kolmandik 40–74-aastastest ei säästnud viimase kuue kuu jooksul üldse. „Säästmisega on mõistlik alustada juba noorelt, et säästmisharjumus juurduks kogu eluks. Esimesed sammud võib teha ka väga väikestest summadest – iga teadlikult kogutud euro on investeering iseenda finantsvabadusse ning säästud aitavad tagada ka raskemas majanduslikus olukorras finantsilise kindlustunde,“ lisas Koplimäe.

Investeerimishuvi on vähene, kuid kasvav

Kuigi võiks arvata, et keeruline majanduslik olukord paneb inimesi rohkem oma raha kasvatamise peale mõtlema, plaanib järgmise poole aasta jooksul senisest rohkem investeerida vaid 9% inimestest. Sama palju kui varem plaanivad investeerida 22% vastanutest ning 9% plaanib seda teha varasemast vähem. Uuringu põhjal tegeleb investeerimisega 40% eestimaalastest.

„Uuringu tulemustest on näha, et hoolimata ebakindlast olukorrast majanduses hakkab investeerimisaktiivsus veidi taastuma,“ tõdes Koplimäe. Kui aasta alguses läbi viidud uuringus tõi 27% investoritest välja, et plaanivad lähema poole aasta jooksul investeerida sama palju või rohkem, siis tänavu sügisel prognoosib samas või suuremas mahus investeerimist 31% vastajatest. Investeerimisega ei tegele 60% uuringus osalenud Eesti elanikest.

Eestimaalaste lemmikfinantsinstrumendid on aktsiad ja III samba pensionifondid, kuhu investeerivad vastavalt 52% ja 50% uuringus osalenud investoritest. Neile järgnevad ETF-id ehk börsil kaubeldavad fondid (19%) ning investeerimisfondid (16%).

SEB korraldatud uuring toimus oktoobris 2023. Uuringu viis läbi Norstat ja kokku vastas Balti riikides 3006 inimest vanuses 18–74 eluaastat, neist Eestis 1000.