Eurora Solutions OÜ 138 töötajale tasus töötukassa tööandja eest kokku 1,13 miljonit eurot. Keskmiselt sai iga töötaja riigilt 8195 eurot ning see maksti välja töötajatele 27. novembril.

Hüvitis maksti välja nii sügisel koondatud töötajatele kui seni ettevõttes ametlikult tööl olnud töötajatele, teatab Geenius.

Töötukassa maksejõuetushüvitise eesmärk on hüvitada töötajatele tööandja maksejõuetuse tõttu saamata jäänud töötasu, puhkusetasu ja töölepingu ülesütlemisel saamata jäänud hüvitised, mis on neile seadusega ette nähtud.

Varasem suurim summa oli 859 000 eurot, mis jagunes 230 töötaja vahel.

Ettevõtte raskused algasid suvest

Septembri alguses teatas e-poodide tarneprotsesside automatiseerimisega tegelenud idufirma Eurora ettevõtte restruktureerimisest ja koondas globaalselt 111 töötajat, neist 80 Eestis. Koondamiste eesmärk oli ettevõttele täpsema fookuse seadmine ja kulubaasi vähendamine, et järgmisel aastal kasumisse jõuda, põhjendas Eurora juhatuse liige Kaie Hansson. „Seame müügifookuse kliendile lähemale Aasia turgudel. Uue turuna näeme suurt potentsiaali ka Ladina-Ameerikas,“ rääkis tegevjuht toona.

Novembri alguses kuulutati aga ettevõtte pankrott välja Harju maakohtu poolt. „Ettevõttel puuduvad tänasel päeval piisavad käibevahendid, et tekkinud kohustusi katta, ning investorid otsustasid lisainvesteeringuid mitte teha. Edasine tegevuskava sõltub kohtu otsusest,“ kommenteeris Eurora Solutions OÜ juhatuse liige Kaie Hansson pankrotiavalduse esitamist.

Eurora seis oli pankroti väljakuulutamise hetkel väga kehv: kohustusi kokku on vähemalt 6,4 miljoni euro eest, varade turuväärtust hinnati kokku aga vaid 2,5 miljonile eurole. Kuigi ettevõtte põhivaraks on märgitud tarkvara, mille raamatupidamuslik väärtus on 7,4 miljonit eurot, siis ei teata reaalsuses, mis hinnaga on seda võimalik müüa. Toote arendamisse panustati vähemalt 12 miljonit eurot.

Suvel pidas ettevõte suurejoonelisi suvepäevi, kuid juba septembris teatati 111 töötaja koondamisest. Makseraskused esinesid tegelikult juba suvel, mis tõi kaasa kõrgemapalgaliste töötajate töötasude alandamise ning järgnevatel kuudel hilinesid paljude töötajate palgamaksed nädalate kaupa.