Kehtiv seadusandlus näeb ette, et väiketarbijatel, kes ei ole endale ise elektrimüüjat valinud, on õigus osta mõistliku, põhjendatud ja võrdse kohtlemise põhimõtet järgiva hinnaga elektrienergiat võrguettevõtjalt, kelle võrguga tema elektripaigaldis on ühendatud. Seda nimetatakse üldteenuseks.

„Kuna Elektrilevi ise elektrit müüa ei tohi, korraldasime üldteenuse pakkuja leidmiseks hanke, kuhu kutsusime osalema kõik Eestis tegutsevad elektrimüüjad. Kokku saime viis pakkumist ja edukaks osutus Elektrum Eesti OÜ pakkumus. Ühtlasi võtab hanke võitja üle ka avatud tarne katkemise raames teenuse osutamise suurtele tarbijatele. Võitjaga sõlmitakse leping teenuse osutamiseks järgmiseks kolmeks aastaks,“ sõnas Elektrilevi regulaator- ja õigusvaldkonna juht Rudolf Penu.

Teenuse pakkuja vahetus ja lepingu täitmise algus on planeeritud alates 2024. aasta 1. juunist ning on seotud Elering AS-i andmevahetusplatvormi muudatuste valmimisega. Elektrilevi võrguteenuse kliendid muudatuse raames midagi tegema ei pea ja üldteenuse pakkuja vahetumise täpsest ajakavast teavitatakse kõiki kliente aegsasti.