Ehituslehe teatel algas menetlus juba 2005. aasta jaanuaris.

Tallinna abilinnapea Madle Lippus märkis, et tegemist on väga pikalt kaalutud planeeringulahenduse vastu võtmisega linna südames, millega antakse ehitusõigus nii elu- kui ka ärifunksiooni tihendamiseks. „Linna arengu jaoks on oluline hoida kesklinnas võimalikult palju erinevaid tegevusi, korraga nii elamisruumi kui ka tarbimisruumi ning tagada võrdsed võimalused nende tegevusteni jõudmiseks. Kesklinna ligipääsetavust muudab ka planeeringulahenduses läbi kvartali kulgev tänav, mis ühendab Rävala puiestee ja Estonia puiestee. Kogu planeeringuala tänavate puhul on oluline arvestada, et tegemist on ülelinnalise kohaga, mis peab olema võrdselt esinduslik kui ka jalakäijasõbralik linnaruum,“ kirjeldas Lippus.

Detailplaneering näeb ette Estonia puiestee, Kaubamaja tänava, Rävala puiestee ja Teatri väljaku vahelise kvartali uuendamist nii, et kujundatakse kohalikku identiteeti rõhutav jalakäijasõbralik linnaruum. Samuti on plaan planeeritavale alale luua mitmerindelist haljastust, sh kõrghaljastuse rajamist kvartalisisese tänava äärde ja Rävala puiestee ja Kaubamaja tänava nurgale kavandatud platsi äärde ning lisaks konteiner-, rõdu- ja katusehaljastust. Planeeritava ala suurus on 3,34 hektarit.

Kaubamaja tänava ääres asuvad elamud ja ärid, Estonia ja Rävala puiestee ääres paiknevad ärid ja kontorid, konverentsikeskus ning Teatri väljaku ääres asuvad sotsiaalobjektid ja ärihooned.

Planeeringu jaoks viidi läbi arhitektuurikonkurss, mille võitis KOKO Arhitektid ning kelle võidutöö on lisatud detailplaneeringule illustratiivse materjalina. Arhitektuurivõistluse võidutöö järgib vastuvõetud detailplaneeringu lahendust.