AS-i Go Group esindaja vandeadvokaat Terje Eipre sõnul on Aivo Pärn „paljas kui püksinööp“, kuid püüab jätta endast muljet kui jõukast ja mõjukast isikust. „Ta on võlgnik, kes soovib alati kõiki kohtusse kaevata ja lahendeid vaidlustada, kuigi tavapäraselt edutult,“ lisas ta.

Pärn muutus maksejõuetuks võlausaldaja AS Go Group kasuks tehtud kohtuotsuse jõustumisega 7. novembril 2018. Kuigi ta ise ennast maksejõuetuks ei pea, on kohtule esitatud asjaolud ja tõendid vastupidise sisuga. Taoline olukord on kestnud aastaid, kuna täitemenetluses ei ole õnnestunud võlausaldajate nõudeid täita mitme aasta jooksul.

Aivo Pärna kohustused

  • Eluasemelaen kogusummas 89 431,69 eurot

  • AS Go Groupi Tartu maakohtu 10. novembri 2017 kohtuotsusest tsiviilasjas nr 2‑14-55273 tulenev nõue summas 381 920,29 eurot

  • Kohtutäitur Rita Lohu kohtutäituri tasu nõue summas 54 eurot

  • Maamaksu nõue summas 78,25 eurot

  • Tulevikus tasumisele kuuluv riigilõiv 490 eurot

  • UP Varud OÜ (pankrotis) nõue summas 1 762 272,48 eurot

  • Osaühing MRP Linna Liinid (pankrotis) nõue summas 162 400 eurot

Eipre sõnul ei ole Aivo Pärna sissetulekust võlausaldaja nõude rahuldamine võimalik, kuna tema sissetulek ei ületa seadusjärgset mittearestitavat miinimumi. Pärna realiseeritavast varast on ainsa positiivse väärtusega VMPA Kinnisvara OÜ osa. Usaldusisik hindas osaluse väärtuseks 5845 eurot.

Arvestades võlgniku varalist seisu on maksejõuetus püsiva iseloomuga. Pankrotihalduriks on nimetatud Tiia Kalaus.

Järjekordne kaotus kohtus

Möödunud reedel kaotas Aivo Pärn järjekordse kohtuvaidluse, kui Tartu ringkonnakohus kinnitas Tartu maakohtu 18.11.2022 tehtud otsuse jätta rahuldamata Aivo Pärna hagi, millega ta soovis 3,26 miljoni euro hüvitamist. Lisaks jättis ringkonnakohus läbi vaatamata Aivo Pärna hagi AS-i Go Group vastu, millega Pärn palus kohtus tuvastada, et 05.02.2019 tehtud tasaarvestus summas 500 000 eurot on kehtiv. Läbi vaatamata jäi ka nõue, milles Pärn palus kohtul alternatiivselt tuvastada, kas tal on õigus keelduda kohtuotsuse täitmisest seni, kuni AS Go Group ei ole täitnud oma kohustust summas 500 000 eurot.

Ringkonnakohus muutis ka tsiviilasja hinda ning mõistis nii Aivo Pärnalt kui ka APW Varahaldus OÜ-lt kummaltki välja täiendava riigilõivu summas 1700 eurot koos kohustusega maksta sellelt seadusjärgset viivist.

Pistis ja omastamine

Aivo Pärn sai laiemalt tuntuks 2009. aastal, kui Pärna karistati Villu Reiljanile pistise lubamise eest 143 440 krooni suuruse trahviga. Keskkonnaminister Reiljani 2006. märtsi otsusega müüdi Rävala pst 8 asuv keskkonnaministeeriumi valitsemisel olev kinnisasi Pärnale. Reiljan nõudis Pärnalt miljon krooni pistist, kuid hiljem kasvas summa juba 1,5 miljonini ning Pärn oli sellega ka nõus. Reiljan mõisteti veidi rohkem kui kaheks aastaks tingimisi vangi.

2010. aasta lõpus jättis Tartu ringkonnakohus jõusse maakohtu otsuse, millega Pärna süüdistati korduvas pistise ja altkäemaksu andmisele kaasaaitamises ning karistas teda kaheaastase tingimisi vangistusega kolmeaastase katseajaga. Nimelt anti 2006. aastal pistist Valga endisele maavanemale Georg Trašanovile. Kalle Muru sai altkäemaksuks makstud raha GoBusi juhatuse esimehe Aivo Pärna korraldusel GoBusi juhatuse liikmelt Valter Keisilt.

2012. aastal nõudis tanklakett Olerex Pärna esindatud Wipestrex Grupilt 47 709,54 eurot. Mindi kokkuleppele, kus Wipestrex kohustus tasuma koos viivise ja poolega menetluskuludest 59 252,45 eurot.

2015. aastal sai Pärn kahtlustuse omastamises. OÜ Tarbus Kinnisvara juhatuse liige Andrei Ostov tegi politseile avalduse, milles väitis, et Pärn omastas 2012. aastal sõlmitud laenulepingute alusel Eesti Bussijaamad OÜ arveldusarvelt kokku 49 800 eurot.

Kaebas Tiit Pruuli ja Marcel Vichmanni kohtusse

2017. aasta suvel kirjutas Äripäev, et Oliver Kruuda ajal Terele piima vahendanud ja pankrotistunud UP Varud OÜ võlausaldajad on esitanud 1,7 miljoni euro suuruse hagi Tere ja Kruuda ning hagi järgi viimase huvides tegutsenud Aivo Pärna, Jaan Uibo ja nendega seotud ettevõtete vastu. Võlausaldajate väitel oli Pärn üks osaline skeemis, millega raha väidetavalt UP Varudest välja kanditi ja ringiga Teresse tagasi toodi, selle asemele, et võlgu tasuda. Pärn eitas süüdistusi.

2018. aasta juunis jõustus kohtuotsus, mille järgi pidi Pärn Go Groupile täitma laenulepingutest tulenevaid kohustusi 400 105 euro ulatuses. Pooled sõlmisid 2008. aastal laenulepingu, mille järgi sai Pärn kaks miljonit krooni laenu. Selle jättis ta aga tähtpäevaks tagastamata. 2009. aastal sõlmiti uus kokkulepe, kuid Pärn ei täitnud ei seda ega ka järgmist kokkulepet. Pärn ei jäänud kohtu otsusega rahule ja kaebas omakorda Go Groupi esindajad Tiit Pruuli ja Marcel Vichmanni kohtusse.

Viimati kirjutas Äripäev Pärnast 2021. aasta sügisel, kui MRP Linna Liinid OÜ pankrotiasjas jättis ettevõtte esindaja Pärn kohtusse võlgniku vande andmisele tulemata ja tema suhtes kasutati sundtoomist.