Eestis suureneb erakoolides õppijate arv. Kõlanud on arvamusi, et erakool ehk tasuline haridus ei ole rikaste vanemate luksus, vaid näitab soovi põhjalikuma, spetsiifilisema või personaalsema hariduse järele. Selle nimel on Eesti elanikud nõus maksma ja mitte vähe.

Eraharidust pakkuvaid põhikoole ja gümnaasiume on üle Eesti juba kokku 60. Kui 2015/16. õppeaastal õppis erakoolis 11 600 õpilast, siis 2022/23. õppeaastal oli õppurite arv juba üle 16 500. Tasulise hariduse populaarsemaks muutumine vägagi märgatav.