Seni on töötuse kasv olnud väga tagasihoidlik. Kahjuks tundub tõenäoline, et olukord muutub lähiajal, teatab alustuseks SEB analüütik Mihkel Nestor. Ettevõtteid on koondamisest tagasi hoidnud lootus, et konjunktuur peagi paraneb. Kohanetud on kasumi arvelt. Kui siiani väljendus majanduslangus ennekõike väiksemates kogustes, siis nüüd kahaneb ka ettevõtete müügitulu eurodes mõõdetuna. Kui kiiret pööret paremuse poole pole näha, siis tuleb kärpida ka kulusid, ütleb Nestor.

Kõik analüütikud nimetavad suurimate koondajatena tööstust, ehitust ning veondust ja laondust. Neis sektorites on hõive seni enim kahanenud ja sealt võib lähemal ajal oodata uusi koondamisteateid. LHV analüütik Heido Vitsur märgib, et reaalmajanduses on peale kaubanduse, energeetika ja põllumajanduse kõigil väga raske. Tööstuse raskused on rohkem teada seetõttu, et see on ekspordipotentsiaali tõttu kriitilise tähtsusega majandusvaldkond ja tööstuses on Eesti mõistes suuri ettevõtteid. Ehitus on aga oluline seetõttu, et on tähtis tööandja töötlevale tööstusele ja transpordifirmadele.