Läti seim võttis eelmisel nädalal vastu seaduseparandused, mis näevad ette hüpoteeklaenude intressimaksete osalist hüvitamist ehk inimestele hakatakse raha nö tagasi andma. Eesti pangandussektori eksperdid näevad, et Läti teeb suure vea.

Läti seim võttis vastu tarbijakaitseseaduse parandused, mis näevad ette, et hüpoteeklaenude võtjad võivad arvestada kompensatsiooniga 30% ulatuses kogu intressimaksetest (rea tingimustega) ning krediidiasutused peavad arvestama vajadusega maksta hüpoteeklaenu võtjate kaitse maksu.