Kohtutäituri jõulukaart on elektrooniline ja mõeldud väljaprintimiseks, et iga võlgnik saaks sinna ise endale personaalse jõulusoovi kirjutada ja selle siis silmade kõrgusele kuuse külge riputada.

Jõulukaardi eesmärgiks on tuletada meelde, et ka jõuluõhtul on kuskil keegi, kes ootab võla tasumist. Olgu selleks siis lapsed, kes ootavad seni maksmata elatist, muu võlausaldaja kohtuotsusest tulenevat kahju hüvitamist, pank laenukohustuse täitmist, riik tasumata liiklustrahve vms.

Kokku ootavad kohtutäiturid aasta lõpu seisuga võlgnikelt 1,6 miljardi euro tasumist.

Keskmine võlgnevus, mida Eestis täna sundtäidetakse, on 2350 eurot ja suurim võlgnevus on 33 miljonit eurot. Keskmine kohtutäituriga kimpus võlgnik on neljakümnendates mees. „Rekordimehel“ on menetluses olnud 702 asja.

Elatisraha ootel on 15 176 last.

Eestis tegutseva 38 kohtutäituri töölaual on pooleliolevaid menetlusi 101 254 võlgniku suhtes. Kokku on aasta lõpuga töös 503 076 asja, millest 270 591 täidetakse riigi ja 232 485 eraõiguslike sissenõudjate kasuks.

Käesoleva aasta 11 kuuga on alustatud 98 062 menetlust. 2022 aastal oli menetluste koguarv 97 323.

  • Võlgnike arv: 101 254

  • Pooleliolevate täiteasjade arv: 503 076

  • Pooleliolevate täiteasjade kogusumma eurodes: 1,6 miljardit

  • Elatist ootavate laste arv: 15 176

  • Elatisvõlgnike arv: 9916

  • Keskmine võlgnevuse suurus eurodes: 2350

  • Suurim võlgnevus eurodes: 33 miljonit

  • Riigi nõuete arv: 270 591

  • Eranõuete arv: 232 485

(Seisuga 13. detsember 2023)