2023. aastal alustas Tallinna linn ulatusliku biojäätmete liigiti kogumise korraldamist. Kui aprillis oli veel jäätmevaldajatest kõigest 27% hõlmatud biojäätmete kogumisega, siis novembriks juba 84%.

Lepingu mittesõlmimine ei vabasta tallinlasi kohustusest ja seetõttu tuleb tasuda ka prügiveoauto tühisõiduarvete tasu.