Advokaadibüroo Sorainen partner, vandeadvokaat Norman Aas on seoses palju räägitud konkurentsiseaduse muudatustega kirjutanud juriidilise arvamuse, mille tellijaks olid ehitusettevõtjate liit ning taristuehituse liit.

Täpsemalt on muutmisel konkurentsiseadus ja sellega seonduvad seadused. Eelnõuga võetakse Eesti õigusesse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu 2018. aasta 11. detsembri direktiiv (EL) 2019/1, mille eesmärk on anda liikmesriikide konkurentsiasutustele volitused, et tulemuslikumalt tagada konkurentsinormide täitmine ja et tagada siseturu nõuetekohane toimimine (nn ECN+ direktiiv).

Aas ütleb oma arvamuse kokkuvõttes, et eelnõu jõustumine praegusel kujul tooks kaasa õiguslikku ebakindlust ning võib teatud juhtudel koosmõjus muude konkurentsiõiguse jõustamise reeglitega tuua kaasa ettevõtjate maksejõuetuse, mis halvendaks vastupidiselt eelnõu eesmärgile konkurentsiolukorda turul.

Millised on eelnõu ohud ja mõjud?