„Loodeti, et majandus hakkab sügisel kasvama – seda ei juhtunud. Kardeti, et tööpuudus kasvab plahvatuslikult – ka seda ei juhtunud,“ võttis aastat kokku töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel.

Kuigi kõige hullem stsenaarium jäi juhtumata, kasvas töötute arv oluliselt. 2023. aastal oli keskmiselt töötuna arvel 51 500 inimest. Võrdluseks: eelmine aasta püsis see arv 47 000 juures. Kõige kõrgem oli töötute arv kevadel.