Tööinspektsiooni kommunikatsioonispetsialist Carolin Liis Tamm sõnas, et surmaga lõppenud tööõnnetuste põhjused on erinevad. Sageli on siiski raskete tagajärgedega tööõnnetused seotud masinate, kõrgusest kukkumise või raskemate esemete alla jäämisega.

Tamm lisas, et kõik surmaga lõppenud õnnetused on märkimisväärsed. „Tööinspektsiooni eesmärk on tööõnnetusi ennetada ja meie soov on, et kõik töötajad läheksid igal õhtul tervena koju. Ka üks surmaga lõppenud tööõnnetus on liiga palju.“

Tööõnnetused 2023. aastal

Vanusegrupis 25-34 toimus sel aastal kolm surmaga lõppenud tööõnnetust. Ühel juhul sõitis töötaja tõstukiga varikatus kohale ja keeras end koos tõstuki korviga vastu varikatust, jäädes ise varikatuse konstruktsiooni ja tõstukikorvi vahele.

Teine intsident juhtus töötajaga, kes oli tõstuki ja riiuli vahel pimedas nurgas kummargil ja võttis aluselt kastidega kaupa. Tõstukijuht keeras tõstuki rattad välja, et hakata liikuma. Samal ajal sai tõstuki ja riiuli vahel olev töötaja tõstukilt löögi, kaotas tasakaalu ja jäi peaga tõstuki keeramise ajal riiuli posti ja tõstuki pimeda nurga vahele.

Kolmandal juhul puhastas töötaja raudtee peatee pöörmeid ning ei reageerinud veduri poolt antud signaalile, mille tõttu sai ta surmav löögi.

Vanusegrupis 35-44 toimus sel aastal kolm surmaga lõppenud tööõnnetust. Ühel juhul oli tegemist intsidendiga, kus objektil toimunud remonditööde elektriseadme rikke tõttu sai töötaja elektrilöögi. Teise intsidendi puhul jäi töötaja kauba lastimise käigus puistekauba alla. Kolmandal juhul hukkus teenistuja lõhkekeha plahvatuse tagajärjel.

Vanusegrupis 45-54 suri töötaja avarii tagajärjel.

Vanusegrupis 55-64 sattus töötaja 30m3 konteinerisse olmejäätme sisse.

Vanusegrupis 65 või vanem jäi töötaja kauba laadimise käigus ümber kukkunud paneeli alla.