Käimasoleval nädalal käis võrguettevõte Elektrilevi esimees Mihkel Härm välja idee muuta tariifiarvestust, nii et selle aluseks ei oleks enam varade finantsiline jääk-, vaid asendusväärtus, sest nii suureneks nende investeerimisvõimekus tunduvalt. Konkurentsiameti arvutuste kohaselt tähendaks selline muudatus minimaalselt ligi 2,5-kordset võrgutasude kasvu, kirjutab ERR.

Rahandusministri, Mart Võrklaeva, kes on oma ameti poolest Elektrilevi emaettevõtte Eesti Energia üldkoosolek, ütles et riik omanikuna äriühingute sisemistesse investeeringuotsustesse ei sekku - riigi osalus ja tururegulatsioon on lahus.

Minister lisas, et täna on vilkuvad lambid ning voolukatkestused liiga ulatuslik probleem ja sellega tuleb tegeleda. Ta lisas, et Elektrilevi eesmärk on suunata vahendeid võrgukindluse suurendamisse, kuid kuidas seda teha, nõuab põhjalikku lahkamist ning üheks võimaluseks ongi tariifimetoodika muutmine, et tasu jaguneks kõigi tarbijate vahel võrdeliselt tarbimisega.

Järgmise nelja aasta jooksul on ettevõttele ette nähtud ka riiklikud investeeringud ning samuti soovib Võrklaev valitsuselt heakskiitu mitme Eesti Energia tütarettevõtte, sealhulgas Elektrilevi osaliseks börsile viimiseks, mis võimaldaks kapitali kaasata ja ettevõtte investeerimisvõimekust lühiajaliselt suurendada.

Samas on täiendavad sammud siiski vajalikud, sest hoolimata sellest, kes investeeringu ettevõttesse teeb, tähendab suurem investeeringute maht paratamatult ka võrgutariifi suurenemist.

Härm on varasemalt teatanud, et arengukava kohasel tuleks võrguettevõttel järgmistel aastatel investeerida töökindluse tõusu 150-200 miljonit eurot aastas. Praegune tariifimäär tagab investeeringuteks 34 miljonit eurot aastas, kuid kui kasutada asendusväärtust, kasvaks see 250 miljonini aastas.