Eesti riigi 2024. aasta eelarve on üldises plaanis uute reeglitega kooskõlas, ent rahandusministri Mart Võrklaeva sõnul tuleb pingutada eelarvedefitsiidi vähendamise nimel.

„Ehkki Eesti võlakoormus on Euroopa väiksemaid ja tugevalt alla 60%, peame ka uuenevate reeglite kontekstis nägema vaeva, et riigirahandus oleks korras. Meiesuguselt riigilt oodatakse seda, et oleksime tublisti allapoole 3% defitsiidi taset,“ sõnas läbirääkimistel osalenud rahandusminister.

„Eesti eelarvedefitsiit on järgmisel aastal 2,9% ja kahjuks näitavad prognoosid majandusolukorra halvenemist. Meie rihm on üsna pingul ja täiendavalt uuteks kuludeks enam ruumi pole,“ selgitas Võrklaev. „Ideaalvariandis oleks pikk perspektiiv liikuda 1,5% defitsiidi taseme suunas, millest Euroopa Komisjon lähtub nö normaalsetel aegadel.“

Euroopa rahandusministrid leppisid eelarvereeglite uutes tingimustes kokku kolmpäeval. Nende alusel on näiteks kõrgema riskiga riikide puhul tulemas selged eelarve puudujäägi ja võla vähendamise miinimumeesmärgid. Samuti võimaldavad uued tingimused paindlikkust investeeringute tegemisel ja reformide läbiviimisel. „Meie jaoks on oluline, et eelarvepoliitika hindamisel võetakse arvesse ka riikide kaitsekulude kasv,“ lisas minister.

Rahandusministrite tasandil saavutatud kokkulepe on aluseks läbirääkimisteks Euroopa Parlamendiga, kes eeldatavasti kinnitab oma seisukohad jaanuari keskel.