Oktoobri alguses kogus tähelepanu juhtum Lääne-Harju vallas, kus vald kirjutas hoiatava kirja elamuruumides kodumajutuse (Airbnb) teenust pakkuvale vallakodanikule. Valla esindaja sõnul ei vastanud kinnisvara kasutamine selle ehitisregistris registreeritud sihtotstarbele ning omanikul tuleb see viia vastavusse tuleva aasta alguseks. Vastasel juhul ootab teda ees 3000 euro suuruse sunniraha maksmine. Kas vallal oli tegelikult õigus taoline ettekirjutus teha?

Ehitusseadustik ei keela ärilist tegevust