Aasta algusest saadik on kõik turul pakutavad alternatiivid olnud universaalteenusest oluliselt soodsamad. Seda kinnitavad ühest suust kõik elektripakkujad. Ometi oli oktoobrikuu seisuga universaalteenusel 72 000 kodutarbijat, lisaks ka üle 87 tuhande kodutarbija kasutas üldteenust universasaalteenuse hinnaga.

Üks peituvatest juurpõhjustest on siinkohal korteriühistud, kes pole pärast energiakriisi raugemist jätkuvalt mõne teise paketi kasuks otsustanud, vaid jätnud kogu kortermaja universaalteenuse peale. Ainuüksi Eesti Energia kaudu on universaalteenusel jätkuvalt ligi 1800 korteriühistut.