Kokku soetas Swedbank stabilisatsiooni korraldajana 21., 22. ja 27. detsembril pea 13 000 aktsiat, mis moodustas kolme päeva kauplemismahust 80%.

Sellega on kõigi seniste stabiliseerimisostude maht kerkinud 24 208 aktsiani võimalikust 160 000 aktsiast. Tugiostud saavad jätkuda 12. jaanuarini.

Seoses aktsiate pakkumise või müügiga võib Swedbank 30 päeva jooksul pärast kauplemise algust 14. detsembril omandada aktsiaid kuni 160 000 aktsia ulatuses eesmärgiga toetada aktsiate turuhinna püsimist kõrgemal tasemel, kui see võiks olla ilma selliste tehinguteta.

Tänu Swedbanki ostudele on Infortari aktsia hind püsinud seni 26 euro piirimail.