Töötajate ametiühingud on kogu sügise streikinud, et seista vastu Petteri Orpuse parempoolse valitsuse poolt läbi surutud tööpoliitilistele meetmetele. Parempoolne valitsus on otsustanud rea meetmeid, mis õõnestavad töötajate ja ametiühinguliikumise positsiooni. Ametiühingud on nende meetmete vastu.