Indexo kaasab kapitali, et alustada tegevust universaalpangana. Praeguseni on ettevõte tegelenud pensionifondide haldamisega ning on 127 000 kliendi ja 910 miljoni euro suuruse hallatavate varade mahuga Swedbanki ja SEB järel Lätis suuruselt kolmas teise samba pensionihaldur. Tänavu on Indexo jätkanud kiiret kasvu – varade maht on tõusnud poole võrra ja klientide arv 30%.

Ühe aktsia hind on 12 eurot. Homme lõppevas aktsiaemissioonis plaanib Indexo kaasata 12,5 miljonit, mis on vajalik pangalitsentsi saamiseks ja pangatoimingute alustamiseks. Sõltuvalt pangast lõpeb märkimiskorralduste vastuvõtt homme vahemikus 12.00–15.30.

Kui vahepeal langes aktsia hind börsil alla märkimishinna, 10 euro juurde, siis nüüdseks on aktsia hind taastunud ning on kaubelnud täna 12,5 euro juures. Börsile jõudis firma eelmise aasta suvel.

Käimasolev kapitali kaasamine on viimane etapp enne pangalitsentsi saamist ja tegevuse alustamist. Indexo on juba esitanud Läti Pangale pangalitsentsi taotluse, mis on praegu koostöös Euroopa Keskpangaga läbivaatamisel. Pangalitsentsi saamiseks on vaja Euroopa Keskpanga heakskiitu. Litsentsi saamisel alustab Indexo Bank tegevust eraisikute teenindamisest, ettevõtetele mõeldud teenused töötatakse välja 2024. aastal. Aktsiaid emiteerib INDEXO Panga emaettevõte IPAS Indexo.