Konkurentsiamet saatis 22.08.2023 OÜ-le VKG Elektrivõrgud märgukirja, milles juhiti tähelepanu elektrienergia hindade muutusele, mis vähendab võrgutasudesse lülitatava elektrienergia ostukulu ja eelnevast tulenevalt uute võrgutasude kooskõlastamise kohustusele. OÜ VKG Elektrivõrgud esitas 26.09.2023 Konkurentsiametile võrgutasude kooskõlastamiseks taotluse, mida korrigeeriti 21.12.2023. Konkurentsiamet tegi 28.12.2023 OÜ VKG Elektrivõrgud taotluse kohta otsuse, mille tulemusena langevad elektri võrgutasud keskmiselt –8%.

Alates 01.12.2023 on võrgutasud alanenud (keskmiselt –7,4%) ka teise suurema võrguettevõtja, Imatra Elekter AS, tegevuspiirkondades Läänemaal ja Harjumaal Viimsis.

Konkurentsiamet teeb riiklikku järelevalvet konkurentsi, elektri, maagaasi, kaugkütte, posti, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning raudtee, lennunduse ja sadama valdkondades.