,,Enefit Greeni fookus on tuule- ja päikeseenergia osakaalu kasvatamisel Baltikumis ja Poolas. Meil on praegu ehituses kuus tuuleparki Soomes, Eestis ja Leedus ning neli päikeseelektrijaama Eestis, Lätis ja Poolas koguvõimsusega 715 megavatti. Biomassi kasutavate koostootmisäride müümine võimaldab meil keskenduda edaspidi rohkem oma strateegilisele ärisuunale. Brocēni professionaalne meeskond on väärtuslikuks vundamendiks Warmestoni kasvule. Täname meeskonda nende panuse eest ja soovime edu edaspidiseks,“ ütles Enefit Greeni juhatuse liige ja tootmisjuht Innar Kaasik.

„Warmestonile on see oluline tehing. Heas korras ja hästi juhitud Broceni koostootmisjaama ja pelletitehase omandamine Lätis on oluline samm ettevõtte strateegias omandada täiendavaid tootmisvahendeid Läänemere regioonis. Usume, et taastuvatel allikatel põhineval juhitaval roheenergial on kindel koht lähimate kümnendite energiasüsteemi varustuskindluse tagamisel,“ ütles Warmestoni tegevjuht Mait Kaup.

Tehingu objektiks on koostootmisäri Brocēnis, mille varadesse kuulub 2016. aastal valminud koostootmisjaam ja pelletitehas. Ettevõttes on 39 töötajat, toodetud elekter müüakse Läti elektrivõrku ja soojus kasutatakse kõrval asuvas pelletitehases tooraine kuivatamiseks. Aastane pelletite toodang on 155 000 tonni ja müük toimub nii energia ettevõtetele hulgimüügi ettevõtetele kui ka eraisikutele.

Tehingu väärtus võla- ja rahavabal baasil on 32 miljonit eurot ja seda finantseeris Swedbank Eesti. Tehingu tulemusel ja varade üleminekul jätkavad koostootmisjaam, pelletitehas ja töötajad senist tegevust Warmestoni kontsernis.

Enefit Greeni nõustasid tehingu ettevalmistamisel ja läbiviimisel finantsnõustajana LHV, finants due diligence läbiviijana KPMG ja õigusnõustajana TGS Baltic. Warmestoni nõustasid Superia Corporate Finance ja Cobalt.

Enefit Green on üks juhtivatest taastuvenergia tootjatest Läänemere regioonis. Ettevõtte aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil ja ettevõttel on ligi 64 000 investorit. Enefit Green on keskendunud tuule- ja päikeseenergia tootmisvõimsuste arendamisele, et suurendada roheenergia kättesaadavust ning parandada energiajulgeolekut oma koduturgude. Ettevõte ehitab praegu kuute tuuleparki Soomes, Eestis ja Leedus koguvõimsusega 615 megavatti ning nelja päikeseelektrijaama Eestis, Lätis ja Poolas koguvõimsusega 100 megavatti.

Warmeston kontserni põhitegevuseks on koduseks ja tööstuslikuks kasutamiseks biomasskütuste tootmine ja müük. Ettevõte kasutab puidupelletite tootmiseks metsa- ja puidutööstuse jääke. Luues väheväärtuslikule puidule stabiilse nõudluse, parandab biomasskütuste tootmine kohaliku metsa- ja puidutööstuse rahvusvahelist konkurentsivõimet ning asendab lõppturgudel fossiilsete kütuste kasutamise. Warmeston grupi ettevõtted annavad omandamise järgselt tööd ligi 300 inimesele ja grupi tehaste aastane tootmisvõimsus on 650 000 tonni.