Enefit UAB võttis septmebri keskpaigas üle EGTO energija kliendiportfelli erakorralistel asjaoludel: EGTO energijal ei saanud jätkata elektri pakkumist ning Enefit UAB aeglasema tegutsemise korral oleks kõik kliendid viidud kohalikule üldteenusele, mis tegevjuhi Vytenis Koryzna sõnul poleks kliendile olnud soodne.

Kuigi enne tehingut konsulteeriti Leedu riikliku energiaregulatsiooni nõukoguga; lepiti kokku, et ühe päeva jooksul sõlmitakse tehing kliendilepingute üle võtmiseks ning kohalik konkurentsiamet ka kliendiportfelli ülevõtmiseks loa andis, siis algatas amet ühtlasi uurimise võimaliku konkurentsiseaduse rikkumise kohta.

Uurimine algas, sest lepingu osapooled esitasid konkurentsiametile tehingu teatise alles pärast tehingu toimumist: tehingusse mindi 18. septembril, kuid luba küsiti kaks kuud hiljem ehk 23. novembril.

Loe lähemalt Äripäevast.