Täpselt aasta tagasi, 2022. aasta detsembris, oli ettevõtte käive 303 400 eurot (213 200 kerised ja kerise lisad ning 90 200 saunaehitus). Muuhulgas teatas Saunum 18. mai 2023 börsiteates jätkuinvesteeringu saamisest summas 200 000 eurot läbi nõukogu liikmete aktsiate müügi hinnaga 8,4 eurot aktsia kohta.

„Vaatamata tublile kasvule võrrelduna 2022. aastaga oli 2023. aasta Saunumi jaoks pigem raske aasta, täis erinevaid väljakutseid. Aasta esimesel poolel alustasime müüki Põhja-Ameerika turgudel ning aasta lõpuks nägime ka märke, mis annavad alust oodata tugevat 2024. aastat. Samuti kasvas müük Eestis. Euroopa turud eesotsas Skandinaaviaga olid 2023. aastal planeeritumast tagasihoidlikumad. Ehitusturg, sealhulgas sauna- ja spaaehitus, on pigem jätkuvalt madalseisus, mida näeme ka pea kõikide olulisemate tegeijate majandustulemustest“ võttis aasta kokku Saunum Group AS juhatuse liige Henri Lindal, kellele 31. detsember oli ühtlasti viimaseks päevaks Saunum Group ASi juhatuse liikme kohal.

„Detsember oli Saunumi meeskonnale tänavu lühem kuu, sest erinevalt mullusest läks firma 22. detsembrist puhkusele. Jaanuaris on seetõttu üksjagu tööd ees ja saadame välja kõik tellimused, millega aasta kahel viimasel nädalal tegeleda ei jõudnud. Siiski müüsime kokku 14 erinevasse riiki ning ekspordi osakaal käibes oli taaskord ca 65%“ ütles Saunum Group ASi juhatuse liige Allan Selirand. „2024.aasta osas oleme mõõdukalt optimistlikud. Ootame häid tulemusi Põhja-Ameerikast, Euroopa turu taastumist ning olulist kasvu sauna ehituses“ lisas Selirand.

Seejuures kirjutab Saunum, et nõukogu liikmed Lauri Paeveer, Andrus Vare ja Lauri Meidla on oma aktsiad üle andnud Saunum Group ASi tütarettevõttele Saunum Saunas OÜ, kes omakorda võõrandas need uuele investorile ning müügitehingust on 200 000 eurot seeläbi gruppi laekunud. Saadud tulu plaanitakse kasutada kasvu finantseerimiseks.