Uued intressimäärad: 1 kuu 2,25%, 3 kuud 4,5%, 6 kuud 4,2%, 9 kuud 4,2%, 12 kuud 4%, 18 kuud 3,25%, 24 kuud 3,25%. Intressid kehtivad era- ja ärikliendile.

„Tõstame lühiajaliste tähtajaliste hoiuste intressimäärasid. Lühemate perioodide intressimäära tõstmine peegeldab majanduse hetkeolukorda ja annab meie klientidele seeläbi veelgi paremad võimalused oma raha lühikeste hoiuperioodidega kasvatada,“ ütles Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla.

Raha on lisaks tähtajalistele hoiustele võimalik koguda ja selle pealt intressi teenida ka igapäevase paindlikkusega. Näiteks saab Swedbankis avada Rahakoguja, mis on sisuliselt moodne arvelduskonto, millel puudub teenustasu ning kust saab raha iga hetk viivituseta välja võtta. Rahakoguja kontojäägilt saab teenida 2% suurust fikseeritud intressi iga päeva lõpus.

2023. aasta lõpuks oli Swedbanki Rahakogujaga liitunud kokku ligi 179 000 klienti, kes kogusid kokku 2023. aastal ligi 270 miljonit eurot.

„Intressimäärade tõusuga on oluliselt kerkinud ka klientide huvi raha hoiustamise vastu. Kui näiteks 2022. aastal sõlmiti Swedbankis kokku 19 600 erakliendi tähtajalist hoiust, siis 2023. aastal tehti seda ligi 146 000 korda. Samuti kasvasid hüppeliselt hoiuste mahud: kui 2022. aastal panid erakliendid hoiustesse kokku 919 miljonit eurot, siis 2023. aastal hoiustati Swedbankis tähtajalistel hoiustel kokku ligi 3,1 miljardit eurot,“ lisas Ulla.

Tasub teada, et hoiused on kuni 100 000 euro ulatuses riiklikult tagatud. Swedbankis saab tähtajalise hoiuse hoiuperioodi pikkuse valida sõltuvalt valuutast kahest päevast kuni kahe aastani. Miinimumsumma tähtajalise hoiuse avamiseks on 190 eurot. Rahakogujas miinimumsumma nõuet ei ole. Vastavalt oma tulevikuplaanidele ja vajadustele saab avada mitu eri summa ja tähtajaga hoiust. Vajadusel saab tähtajalise hoiuse ka enne tähtaega lõpetada, kuid sel juhul ei maksa pank hoiustatud aja eest intressi. Hoiusumma laekub kontole kohe pärast hoiuse katkestamist. Swedbankis ei ole hoiuse katkestamisel trahve ega teenustasusid.