„2023. aastal taasavanesid kvaliteetsete start-up’ide jaoks riskikapitaliturud. Mitugimeie olemasoleva portfelli start-up’i kaasasid korralikult ja heade valuatsioonidega. Samuti lisasime oma uue fondi portfelli innovaatilisi ja positiivse mõjuga investeeringuid nii Baltikumist kui ka Skandinaaviast,“ hindas mullust aastat riskifondi Superangel meeskond.

Varajases faasis on aktiivsus nende sõnul jätkunud ning investeeringuteks on hea aeg. Keerulise aja tõttu on küll välisfondide huvi mõnevõrra jahenenud, kuid see tähendab, et kohalikel fondidel on võimalik tehingute tegemises suurem roll võtta, märkis Superangeli meeskond.