„Tuleb tunnistada, et huvi ESG ja üldisemalt jätkusuutlikuma tegevuse vastu on meie klientide seas tekkinud viimase aasta jooksul. Enne seda pakkusid jäätmete taaskasutus või ringluslahendused huvi ikka väga vähestele klientidest, peamine fookus jäätmetest vabanemisel oli seotud hinnaga,“ räägib Eesti suurima ringmajandusettevõtte Ragn-Sellsi juht Kai Realo.

Lühend ESG tuleb inglisekeelsest sõnast environmental, social and corporate governance ning viitab jätkusuutlikumale ja vastutustundlikumale lähenemisele äris, kus lähtutakse keskkonna-, sotsiaal- ja ühingujuhtimise aspektidest. Kuigi Eestis on suurettevõtteid ja börsifirmasid, kes on selle valdkonnaga juba aastaid tegelenud, on veelgi enam neid, kel on seni selle vastu huvi puudunud, kuid kes peavad selle õige pea kohustuslikus korras endale selgeks tegema.