Majanduskoostöö ja arengu organisatsiooni (OECD) uue aruande kohaselt omab vaid 34% täiskasvanuid minimaalset finantsteadlikkust. See tähendab, et enamik uuringus osalenud inimesi (milles osales 39 Euroopa riiki) ei oska oma raha tõhusalt hallata – see on oskus, mis on oluline nii üksikisiku kui ka ühiskonna heaolu jaoks.

OECD rõhutab oma aruandes ka nende inimeste haavatavust, kellel puuduvad põhilised finantsteadmised, eriti ajal, mil hinnatõus tühjendab rahakotti oluliselt kiiremini kui varem.