Enampakkumine algab elektroonilise oksjonina 4. jaanuaril kell 10 portaalis Osta.ee ja kestab 21 päeva.

Linna esimene arendus

Enamik ehk 13 müüki tulevatest elamumaa kinnistutest asuvad mullu sügisel valminud Navi tänava arenduses, mis on Rakvere linna ajaloo esimene ja suurim elamuarendusprojekt.

Rakvere abilinnapea Kert Karuse sõnul on Navi tänava elamuarenduses, Propelleri ning Lenduri tänaval välja ehitatud kogu taristu: vee- ja kanalisatsioonitrassid, tänavad, sõidu- ja kõnniteed, tänavavalgustus, bussipeatused, kinnistutele tehtud elektriliitumised ja loodud valmidus ülikiire internetivõrgu rajamiseks. „Rakvere linn on loonud uutele elanikele suurepärased võimalused oma kodu rajamiseks,“ ütles Karus.

Oktoobris toimunud esimesel enampakkumisel leidsid Navi tänava arenduses hoonestaja 15 kinnistut.

Elamumaa müügi kõrval pakub linnavalitsus ettevõtjaile võimalusi äritegevuse laiendamiseks või korterelamute ehitamiseks.

Pakkumine toimub elektroonilise enampakkumisena oksjoniportaalis Osta.ee. Pakkumuse saavad esitada nii füüsilised kui ka juriidilised isikud. Täpsem info on Rakvere linna kodulehel.