Eesti Panga andmetel oli pankade bilansimaht novembris 40,4 miljardit eurot. Maht kasvas eelmise kuuga võrreldes 1,4% ehk 562 miljoni euro võrra. Aastataguse ajaga võrreldes kasvas maht 8,1% ehk 3 miljardi euro võrra.

Hoiuste maht pankades oli novembris 28,4 miljardit eurot. Võrreldes eelmise kuuga suurenes hoiuste maht 21 miljoni euro võrra, kuid eelmise aasta sama perioodiga võrreldes kasvas see 704 miljoni euro võrra. Hoiustest 6,3 miljardit eurot moodustasid residentidest majapidamiste ja ettevõtete tähtajalised hoiused, mille aastakasv oli 172%. Mitteresidentide hoiuste maht kasvas aastaga 649 miljoni euro võrra ja moodustas hoiuste jäägist 15%.