„Kolmanda kvartali majandusstatistika üllatas negatiivselt ning majanduslanguse näitajad on olnud varasemast prognoosist kehvemad, kuid maksutulude laekumises pole eelmise aasta lõpukuudel veel suurt kukkumist näha,“ selgitas rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja Raoul Lättemäe.

Tema sõnul on tugev tööturg toetanud tööjõumaksude tasumist ning ka ettevõtete tulumaksu laekumine on finantssektori intressitulude tõusu ja varasema aasta kasumite kasvu tõttu olnud tugev.

„Ettevaates maksutulude laekumine tõenäoliselt mõnevõrra halveneb ning tööpuuduse kasvades hakkavad ka töötusega seotud kulud kasvama. Selline eelarvepoliitika automaatne reaktsioon on hetkeoludes piisav ja põhjust seda erakorraliselt üle vaadata ei ole,“ ütles rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja Raoul Lättemäe.

Segadus toodab ebakindlust

Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul on Eesti Panga detsembrikuise majandusprognoosi järgi muutunud keerulisemaks ka riigieelarve strateegias kavandatud tulude laekumine. „Valitsusliikmete vastakate arvamuste põhjal on muutunud segaseks, millises ulatuses on kehtiv neljaks aastaks esitatud riigieelarve strateegia aluseks riigi rahanduspoliitika kavandamisele. Selles on vaja saada selgust, praegune segadus toodab ebakindlust,“ rõhutas Reinsalu.

Erikomisjoni istungile olid kutsutud rahandusministeeriumi eelarvepoliitika asekantsler Sven Kirsipuu ja fiskaalpoliitika osakonna juhataja Raoul Lättemäe ning riigikontrolli nõunik Toomas Mattson.