Igal aastal kontrollib tööinspektsioon 100 000 töötaja töökohtade ohutust ja seda ligikaudu 4000 ettevõttes. Paraku juhtub igal aastal Eestis üle 3000 tööõnnetuse, mis tähendab, et iga päev juhtub keskmiselt kaheksa tööõnnetust.

Tööinspektsioon otsustas avalikustada selleaastase järelevalve valimi eesmärgiga suunata tööandjaid veelgi rohkem tööohutusele ja töötervishoiule mõtlema. See annab tööandjale võimaluse üle vaadata, kas töökeskkond on ohutu, riskianalüüs ajakohane ja tööinspektsiooni iseteeninduses esitatud.

2024. aastasse planeeritud kontrollitavate ettevõtete nimekirja leiab siit.

Valim koostati erinevate kriteeriumite alusel

Külastatavad ettevõtted on valitud välja erinevate kriteeriumite alusel. Nende seas on ettevõtted, kus ei ole esitatud töökeskkonna riskianalüüsi, tööõnnetuste ja töövaidluste arv töökohal on suur ning tegevusala on kõrgema riskitasemega või kuulub sihtkontrollide kavva. Küll aga võib juhtuda, et ettevõte ei ole eespool viidatud valimis, kuid tööinspektor siiski teostab kontrolli, sest ettevõttes diagnoositi kutsehaigestumine, juhtus tööõnnetus või laekus vihje või kaebus.

Tööinspektsiooni kontrollid toimuvad kogu 2024. aasta jooksul ja mõned võivad olla ette teatamata. Valimis ei ole märgitud, millal ettevõtet külastatakse. Kontrollitakse tööohutust, töötervishoidu ja töösuhteid, et ära hoida tööõnnetusi, vältida tööga seotud haigestumisi ja luua töökeskkond, kus on kõigil hea töötada.