„Riigieelarve on 2024. aastal planeeritud puudujäägiga ja selle finantseerimiseks võtab riik laenu. Emiteeritava võlakirjaga kaetakse ligikaudu pool käesoleva aasta laenuvajadusest ja eelinfo põhjal on investorite huvi Eesti võlakirjade vastu endiselt suur,“ selgitas rahandusministeeriumi asekantsler Sven Kirsipuu.

Viimati emiteeris Eesti pikaajalisi võlakirju 2023. aasta juunis. Alates 2020. aastast on emiteeritud kaks pikaajalist võlakirja kogumahus kolm miljardit eurot.

Võlakirjaemissiooni korraldavad Barclays, Citigroup ja Nordea. Emissioon toimub lähipäevil, kui turuolukord seda võimaldab. Võlakirjade maht ja intressimäär selgub emissiooni läbiviimise hetkel ning sõltub nii turuintressidest kui ka investorite nõudlusest.