Praegusel kujul liikluskindlustuse seadust muudetakse, kuna 2021. aasta juunis uuendati Euroopa Liidu liikluskindlustuse direktiivi, mis pidi olema liikmesriikide poolt üle võetud 2023. aasta lõpuks. Eesti on praegu ülevõtmisega hilinenud, kirjeldas Eesti liikluskindlustuse fondi juhatuse esimees Mart Jesse.

Ta selgitas, et muudatusega ühtlustatakse liikmesriikide praktikat kindlustuskohustuse ja kindlustuskaitse osas ning ka piiriüleste kahjude hüvitamist olukorras, kus kindlustusandja on muutunud maksejõuetuks. Muudatuste tulemusel peaks vähenema ka kindlustamata sõidukite osakaal liikluses, mida praegu on ligikaudu 2% liikluses olevatest sõidukitest.