Tallinna abilinnapea Madle Lippuse sõnul on oluline luua Tallinna esindusrannale terviklik ja tänapäevane lahendus ning pakkuda seal külastajatele teenuseid, mis seni on olnud puudulikud. „Detailplaneeringuga kavandatakse Pirita rannaala aastaringne avalik kasutus, kasutades selleks moodsaid ruumilahendusi. See loob võimaluse muuta Pirita liivarand senisest atraktiivsemaks, samas hoides piirkonna jaoks olulisi väärtusi. Kavandatavad muudatused harmoneeruvad rannametsa puistualaga ning tagavad ka vanalinna silueti vaadeldavuse säilimise,“ kirjeldas Lippus.

Rand on üks Pirita sümboleid

Heakskiidetud planeeringu kohaselt hakkab piki liivaranda metsa piiril kulgev jalakäijate rannapromenaad ühendama erinevate tegevustega alad nagu jõulinnaku, laste- ja pallimänguväljakud, ajutine lava ja tribüünid. Jalakäijate rannapromenaadiga ristumispunktidesse on planeeritud kioskite ja paviljonidega hoonete grupid. Hoonestus ei piira avatud vaateid randa viivatelt teedelt. Jalgteede ja jalgrattateede võrgustik ning rannapromenaad loovad ühendused Merivälja tee kergliiklusteedega ja Pirita tee äärse rannapromenaadiga.

Pirita linnaosa vanem Kaido Saarniit väljendas heameelt Pirita rannaala detailplaneeringu kehtestamise otsuse üle. „Arvestades tänast Pirita ranna seisukorda, kus puudub tänapäevane taristu, on viimane aeg, et rand saaks kaasajastatud. Õnneks on hakanud asjad liikuma. Supelrand on alati olnud Pirita üks tähtsamaid sümboleid ning osa Pirita identiteedist. Loodan, et Tallinna volikogu otsus on positiivne ja saame edasi liikuda projekti realiseerimise poole, et algaks reaalne ehitus,“ rääkis Saarniit.

Vaba aja keskus säilitatakse

Planeering tagab kogu rannaalal hea ligipääsetavuse, vältides rannapromenaadil astmeid, treppe jms. Astmete ja treppide rajamisel peab olema tagatud ka ohutud kaldpinnad rannapromenaadil liikumisel. Rannaala külastajate parkimine on lahendatud jalgrattaparklates ja olemasolevatel autode parkimisaladel, näiteks Supluse puiesteel.

Detailplaneering hõlmab ka Pirita Vaba Aja Keskuse hoone laiendamist, tingimusega säilitada ajalooline fassaad. Merivälja tee 5b kinnistule on antud ehitusõigus kuni kahekorruselise ärihoone, näiteks kohvikuga hotelli, ehitamiseks, kõrgusega kuni üheksa meetrit.

Planeeringu lahenduse koostas osaühing Ruum ja Maastik. Parima linnaruumilise lahenduse väljatöötamiseks toimus rannaala arhitektuurikonkurss, mille võidutöö „Väät“ on ka planeeringu koostamise aluseks. Võidutöö idee on säilitada rannametsa „metsikus“ ning tagada Pirita rannaalale ainuomane terviklik disainilahendus.

Pirita rannaala detailplaneeringu peab heaks kiitma Tallinna linnavolikogu.