Sellest midagi enamat välja lugeda ei tohi, sest tekkida võivad ebaadekvaatsed ootused.