Kõige populaarsemaks vastusevariandiks osutus eelarve varasemast suurem planeerimine ja igapäevakulutuste vähendamine. Selliselt vastas kolmandik uuringus osalenutest. Reisiks plaanib raha koguda 21% vastanutest, 18% vastanutest plaanib finantsilist järge parandada lisatöö leidmisega ning tööandjat plaanib palgatõusu nimel vahetada 14% vastanutest.

Pensioni kolmanda samba sissemakseid plaanib teha 11% vastanutest, pensionisambast väljaspool plaanib investeerides raha kasvama panna 10% vastanutest. Eluaseme ostuks plaanib raha koguda 9% vastanutest ja auto ostuks 8% uuringus osalenutest. Oma äri plaanib alustada 6% vastanutest.

Kolmteist protsenti uuringule vastanutest ei tea veel, kuhu nad tuleval aastal enda raha plaanivad suunata ning 17 protsenti vastas, et nemad enda raha eelpool mainitud võimalike valikute osas ei kasuta.

„Käibemaksu tõus, kõrged intressid ja inflatsioon on Eesti inimeste rahakotte räsinud, mistõttu plaanib ligi iga viies täiskasvanu lisatöö leida. Kui sul tekib hea võimalus teha lisatööd ning soovid seda kasutada säästude kogumiseks ja investeerimiseks, siis lühiajaliselt tasub võimalusest kinni haarata. Siiski peaks siinkohal olema prioriteediks puhkus ja lähedastega koos veedetud aeg. Oluline on ka mõelda, kas sinu jaoks on esikohal tänane elukvaliteet või investeeringud tulevikuks,“ ütles Citadele jaepanganduse juht Marina Hakiainen.

Ta märkis, et töökohta kergekäeliselt palgatõusu nimel vahetama ei tasuks minna. „Teada on fakt, et palgatõusu maksimeerimine käib üldjuhul läbi tööandjate vahetamise, mitte palgatõusu küsimise. Samal ajal ei tohiks kogu fookust panna rahale, sest hea tööandjaga kaasneb ohtralt muid finantsilisi -ja emotsionaalseid hüvesid, mida võib-olla kõrgemalt tasustava tööandjaga ei pruugi kaasneda. Väga tähtsaks faktoriks on täna tööandja stabiilsus ning jätkusuutlikkus,“ ütles Hakiainen.

Citadele Eesti jaepanganduse juht Marina Hakiainen lisas veel, et rahaasjade paremaks muutmine algab planeerimisest, kuid veelgi olulisem on väljamõeldud plaanist pidevalt kinni hoida.

Citadele panga tellitud uuringu viis kolmes Balti riigis läbi uuringufirma Norstat, kokku küsitleti igas riigis 1000 inimest. Vastajad said valida mitu vastusevarianti.