Enampakkumisel osalemiseks tasus tagatisraha UAB „Ignitis renewables projektai 6“ ja Sunly Wind OÜ. Tagatisraha suuruseks on 23 310 €. Enampakkumisele kvalifitseerunud ettevõtete hoonestusloa taotluste alusel jääb kavandatava meretuulepargi võimsus Liivi 1 alal vahemikku 900-1220 MW.

Enampakkumine toimub elektrooniliselt veebikeskkonnas, ajavahemikul 11.01.2024 kell 12.00 (UTC+2) kuni 17.01.2024 kell 12.00 (UTC+2). Enampakkumine on pikeneva lõpuga, pikeneva lõpu perioodiks on 15 minutit.

Liivi 1 mereala asub Eesti mereala planeeringu kohaselt tuuleenergeetika arendamiseks sobival alal Ruhnu saarest loodes. Liivi 1 ala suurus on 77,7 km2 ning selle alghind on 1 165 500 €. Minimaalne pakkumise samm on 50 000 €.

Enampakkumise võitjaks on kõrgeima pakkumise teinud ja selle summa tähtaegselt tasunud ettevõtja, kelle taotluse kohaselt algatatakse hoonestusloa menetlus ja keskkonnamõjude hindamine hiljemalt 90 päeva jooksul enampakkumise võitja väljakuulutamisest. Seejärel peab enampakkumise võitnud arendaja 18 kuu jooksul esitama TTJA-le keskkonnamõju hindamise programmi ning 24 kuu jooksul pärast keskkonnamõju hindamise programmi nõuetele vastavaks tunnistamise otsust keskkonnamõju hindamise aruande. Aruande nõuetele vastavaks tunnistamise järgselt on võimalik hoonestusluba väljastada, misjärel peale projekteerimistööde teostamist saab taotleja ehitusluba taotlema asuda.