Konverentsi avakõne peab sotsiaaldemokraatide esimees, siseminister Lauri Läänemets. „Tänase konverentsi keskmes on missioonimajandus. See on majandusmudel, kus riik teadlikult suunab majanduse arengut ühiskondlike probleemide lahendamiseks, annab hoogu tõhusale ja säästlikule ressursikasutusele, toetab uute tehnoloogiate väljatöötamist ja juurutamist ning kindlustab elu võimalikkuse kõikjal Eestis. Ka ettevõtted pole selle majandusmudeli järgi pelgalt kasumi maksimeerijad. Nimelt on ettevõtetel väga tähtis roll panustada ühiskondliku väärtuse loomisesse,“ sõnas Läänemets.

Euroopa trende ja Eesti võimalusi nende kujundamisel ja järgimisel selgitavad europarlamendi saadik Marina Kaljurand ning Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson.

Missioonimajanduse ehk riigi rolli üle majandusarengu suunamisel arutlevad esimeses debatis terviseminister Riina Sikkut, majandusekspert Raivo Vare, roheinvesteeringute platvormi Grünfin looja ja Aasta Investor 2022 Triin Hertmann ning kliimapoliitika ekspert Maia-Liisa Anton.

Vare märkis, et nii tööstussektor, odav energia, odav raha kui ka piisavas koguses kvalifitseeritud tööjõudu on kõik hetkel löögi all ning sellega tuleb tegeleda. Eesti on energeetilises kriisis, sõnas Vare. Ta lisas, et valitsuse ülesanne on kriisidega toime tulla. Hertmann märkis, et pea pooled noored, kellele ta on käinud esinemas, investeerivad, eriti rohelisse valdkonda. Sikkut lisas, et Eestil tuleks valid välja fookus, mille nimel riik ja ettevõtjad liiguvad.

Teises paneeldiskussioonis keskendutakse lahenduste otsimisele regionaalse ebavõrdsuse ja palgavaesuse teemades. Debateerivad regionaalminister Madis Kallas, Tallinna Ülikooli avaliku poliitika dotsent Triin Lauri, ehitusfirma Verston juhatuse esimees ja Eesti parim juht 2023 Veiko Veskimäe ning riigikogu majanduskomisjoni esimees Priit Lomp..

Tausta selgitavate ettekannetega esinevad sotsiaalteadlane Marju Lauristin, teadus- ja tehnoloogiapoliitika professor Erkki Karoning sotsiaalantropoloog Aet Annist.

Täpsem ajakava ja esinejad: www.sotsid.ee/majanduskonverents