„Reisirongiliiklus kasvab Eestis lähiaastatel oluliselt, sest Elroni rongiparki lisandub 16 uut rongi,“ ütles vedurijuhtide üldkoolituse juhendaja instruktorvedurijuht Artur Lorents. „Vedurijuhi amet on vaheldusrikas ja suure vastutusega – temast sõltub, kas ligi kaheksa miljonit reisijat aastas jõuavad õigel ajal ja turvaliselt soovitud sihtpunkti. Vastutame reiside käigus sadade inimeste turvalisuse ja reisikogemuse eest. Aga saame seda teha Euroopa tipptasemel reisironge juhtides,“ lisas ta.

Kokku kestab vedurijuhiõpe üheksa kuud, millest esimese nelja kuu jooksul läbitakse vedurijuhi üldkoolituse teooriaõpe ja tehakse esimene sõidupraktika. Pärast üldkoolituse edukat läbimist ja transpordiametis vedurijuhiloa eksami sooritamist suunduvad õpilased kuni viis kuud kestvasse sertifikaadiõppesse, kus õpitakse tundma konkreetseid raudteeliine ja ronge.

Oodatud on ka naised

Elron otsib maikuus algavale vedurijuhi üldkoolitusele vähemalt 10 vedurijuhi õpilast, kandideerida saab kuni 28. jaanuarini. Kandidaadil peab olema keskharidus, eesti keele oskus vähemalt B1 tasemel ja vanust 20 aastat hiljemalt juuliks 2024.

Vaata täpsemaid nõudeid vedurijuhi õpilaseks kandideerimisel SIIT.

Vedurijuhtide õppe korraldusest on võimalik lähemalt kuulda Elroni koolituskeskuse infopäevadel, mis toimuvad 16. ja 22. jaanuaril kell 13–15 Tallinnas Elroni kontoris aadressil Vabaduse pst 176, samuti Rakveres 23. jaanuaril, Tartus 24. jaanuaril ja Raplas 25. jaanuaril toimuvatel töötukassa infopäevadel.

OLULINE

  • Vedurijuhi töö eeldab täpsust ja korrektsust, kohusetundlikkust, head keskendumis- ja tähelepanuvõimet ning kiiret reageerimist erinevates olukordades.

  • Rongid on tehnoloogiliselt Euroopa tipptasemel ning nende käsitsemine ei nõua füüsilist jõudu ja seetõttu on töö sobilik paljudele.

  • Uus vedurijuhi üldkoolitus algab 2024. aasta maikuus ja kestab koos sertifikaadiõppega üheksa kuud.

Vaata all olevast videost, milline näeb välja vedurijuhi tööpäev!