Detailplaneeringus on kirjas, et Eesti Raudtee eesmärk on Tallinnas, Toompuiestee tn 35 asuvale kinnistule büroopindadega ärimaja ehitamine.

„Uue lahendusega likvideeritakse olemasolev maapealne tarastatud parkimisplats, mis katab enamuse krundist. Selle asemele rajatakse rohke haljastusega avalik pargiala erinevate puhkamise ja vaba aja veetmise võimalustega, samuti kvartalisisesed läbipääsud jalakäijatele ja kergliiklejatele,“ kirjutatakse planeeringus.