Täpsemalt on juttu nn debt push-down tehingute tõlgendamise muutumisest, mida soovitakse muuta juhendi teel, mitte seaduse abil. „MTA kavandatava juhendi alusel soovitakse pettuslike tehingute maksureegleid hakata kohaldama ka täiesti mõistlike äriühingute investeeringute suhtes, mida seni kehtiva seaduse raames ei ole peetud vajalikuks ega võimalikuks maksustada,“ sõnas Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsiooni juhatuse liige Maarja Pärs.

Muutus võib ettevõtlusliitude hinnangul tuua Eesti majandusele ligi 500 miljoni suuruse kahju tegemata jäänud investeeringute näol. Ebakindlus mõjutab juba praegugi investeeringuid. MTA esindaja sõnul täpsustatakse juhendis tegelikult, mis on tavaline äripraktika ning mis liigitub agressiivse maksuplaneerimise valdkonda.