Ehitusmahtude langus on suuresti seletatav ostujõu vähenemisega, mida omakorda põhjustavad ehitushindade kõrge tase ning ebasoodsad laenutingimused.

„Olemasolevad ehitusmahud tekitavad põhjendatud mure, et laenutingimuste paranedes ja nõudluse taastudes ei suuda turg rahuldada elanike vajadusi energiatõhusate ja jätkusuutlike elamispindade järele,“ viitab Ekša ühele võimalikule stsenaariumile. Ta näeb, et siis läheks osa elanikest sunniviisiliselt järelturu kortereid ostma ja riskivad sellega, et need pinnad neid ei rahulda. Ekša leiab, et pangad peaks juba praegu tegema ahvatlevaid pakkumisi, mis stimuleeriks oluliselt laenu võtmist kõrgeima energiatõhususega pindade ostmiseks. „See võib tarbijate nõudlust kiiremini taastada, võimaldades samal ajal arendajatel ehitusmahtusid kohe suurendada ja seeläbi vältida uute eluruumide puudust turul.“