Kõige enam plaanivad Baltikumi inimesed sel aastal enda rahaasjades muutusi luua läbi eelarve planeerimise ja igapäevakulutuste vähendamise. Eestis ja Leedus vastas selliselt kolmandik ja Lätis 29% vastanutest.

Leedus plaanib reisimiseks raha koguda 26% vastanutest, Lätis 25% ning Eestis kõige vähem ehk 21% vastanutest. Kõigis kolmes Balti riigis osutus üheks populaarseimaks uus-aasta rahalubaduseks lisatöö leidmine, mida plaanib Eestis- ja Lätis teha 18% vastanutest ning Leedus 16% uuringus osalenutest.

Kui teiste Balti riikide inimeste jaoks on reisimine tänavu üks olulisemaid valdkondi, kuhu raha suunatakse, siis Eesti inimeste jaoks on investeerimine reisimisega sama suur prioriteet. Sel aastal plaanib enda raha kolmandasse pensionisambasse või aktsiatesse suunata 21% Eesti vastanutest, Lätis 17% ja Leedus 15% vastanutest.

Eluaseme ostuks koguvad kõige innukamalt leedukad, kellest 11% plaanib tänavu selleks raha kõrvale panna, lätlastest kogub kodu jaoks 10% vastanutest ning Eesti inimestest plaanib eluaseme ostuks koguda 9% vastanutest.

Citadele jaepanganduse juhi Marina Hakiaineni sõnul ei ole oluline, kui palju raha teenitakse, vaid mida teenitud rahaga korda saadetakse. „Kui Lätis ja Leedus plaanib tänavu rohkem inimesi reisimiseks raha koguda kui Eestis, siis on eestlastel tulevikus reisimiseks siiski head eeldused. Eestlasi tuleb suure investeerimishuvi poolest tunnustada, sest tänased investeeringud loovad tulevikuks majandusliku kindlustunde ning head eeldused puhkamiseks ja reisimiseks. Sissetuleku suurusest on olulisem, kuidas teenitud raha abil, täna või tulevikus enda elukvaliteeti tõsta suudetakse,“ märkis Hakiainen.